Ook NRVT gecertificeerd !

Register-Taxateurs

Het NRVT is het centrale register van vastgoedtaxateurs. Het NRVT registreert taxateurs op persoonlijke titel. Als centraal register houdt het NRVT toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en permanente educatie en garandeert het daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs.

Als ingeschreven taxateur bij het NRVT krijgt u de titel ‘Register-Taxateur’ (RT). U toont hiermee aan dat u beschikt over actuele vakkennis en dat u een professional bent die staat voor kwaliteit, integriteit en deskundigheid. Kortom, als Register-Taxateur onderscheidt u zich en draagt u actief bij aan het behouden en bevorderen van het vertrouwen in uw beroepsgroep.