Disclaimer

Deze website (www.immoyou.nl) is in opdracht van ImmoYou Vastgoed Services tot stand gekomen. Hoewel bij de samenstelling van de site www.immoyou.nl de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. ImmoYou Vastgoed Services kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de site www.immoyou.nl.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van de site www.immoyou.nl mag zonder schriftelijke toestemming van ImmoYou Vastgoed Services worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via de site www.immoyou.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. ImmoYou Vastgoed Services kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. 

Privacy Policy

Voor ons Privacy Policy statement: klik hier